افزودن نظر جدید

اسلام تحقیقی است وبراساس عقل/ اما در فرقه ها عقل تعطیل است و دکان پول و شهوت باز باز
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.