افزودن نظر جدید

هیچ چیز مانند او(خدا) نیست به ه طرف روی کنید به سوی خدا روی آورده اید خدا از رگ گردن به ما نزدیک‌تر است این‌ها از قرآن هستند در حالی که علی (ع)انسان بود و محدود به مکان و از رگ گردن هم به نزدیک‌تر نیست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.