افزودن نظر جدید

من اها حق هستم خدا یکی است آن هم الله نه اعوذباالله علی این که علی مقام والایی نزد خدا داری شکی نیست و اهل حق نماز میخواند منکر قیامت و روز معاد نیست و هرمعصوم را قبول دارد به نظر من اسم علی اللهی اسم خوبی نیستن علی بندهی خداست و خداست که جای حق نشسته خدا یکی است آنهم الله نه علی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.