افزودن نظر جدید

به نظر شما با پاهای گندیده وکثیف که بوی بدش تمام مسجد را احاطه نماید میتوان نماز را به جا آورد خدا شاید که من یک روز درمسجد شعیان رفتم واز بوی بد نزدیک بود که بی هوش شوم . حالا یک سوال دیگر پیامبر اسلام با نعلین مبارک اش وارد عرش مجید درشب معراج رفت عطر بوی پا پیامبر بهتر از بوی خوش گلاب است . پیامبر پا های نشست ما کجا وپیامبر کجا شما شعیان یک بار پا های خود را بشوید وباز مسح کنید که سوال 40 ساله تان از بین نرود وبوی کثیف آنرا از بین ببرید باز سوال دیگر این است که قرآن همیشه مردم را به پاکی حکم کرده دراین جا چرا حکم آن بر عکس شده واضیع است که شما از جمله دروغگویان اید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.