افزودن نظر جدید

سلام مطالب شما را بسیار مفید بود خواندم رشته تحصیلی ادیان عرفان وپایان نامه رابعه عدویه اما این مطالب مرا قانع نمی کند اگر امکان دارد مرجعی درباره زندگی رابعه عدویه غیر عطار اگر داریم معرفی کنید کتاب رابعه شهید عشق الهی را هم خواندم پاسخ کامل پیدا نکردم اما نوشته هایتان به طور کلی خوب ومفید بود متشکرم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.