افزودن نظر جدید

سلام مکوبال. در هر صورت این استدلال در رد تناسخ عقلی و غیرقابل خدشه است. چه کم، چه زیاد!!! اصلا شما بفرمایید اتوبان رفت برگشت هست. به این استلال خدشه ای وارد نمی کند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.