افزودن نظر جدید

قراقویونلو ها شیعی مذهب هستند اما متاسفانه اهل حق بر اونها سایه افکنده و به اسارت قومی دست زده اند..
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.