افزودن نظر جدید

ما دو نوع اهل حق داریم یکی 1-علی الله هی 2-نمازخوان من خودم اهل حق هستم ولی ما از دسته دوم هستیم یعنی خدا ودیگر امان راقبول داریم . ولی دسته دوم یعنی علی الله هی ها:آنها حضرت علی <ع> راخدا می دانند وشخصی آنها رهبری می کند بنام آقانظام دارند البته آنها کسانی که در دسته اول قرار دارند نماز میخوانند اما برای کسی که خود احتاج به نماز دارد منظورم همان رهبرشان است .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.