افزودن نظر جدید

سران اهل حق (یارسان) همه دزد و ریاکار و عوام فریب هستند و از سادگی مردم برای رسیدن به ثروت و قدرت و شهرت سوء استفاده کرده و میکنن. اونها از یکسری تعلیمات استفاده ابزاری میکنن و مردم رو به بازی میگیرن. اینقدر از چنین افرادی دفاع نکنید. افرادی که خودشون رو مظهر و دون خدا میدونن و مردم ساده هم بهشون سواری میدن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.