افزودن نظر جدید

سلام در هر دین یا آیین انسانهای خوب یا بد پیدا می شوند و به صرف اینکه یک یا چند نفر در یک دین یا آیین انسانهای بدی هستند، نمی توان اصل آن را زیر سوال برد. اینجا سخن در آموزه ها و تعالیم دینی است و اصلا بحث ما درباره افراد نیست. اشخاصی هم که نظر خود را در اینجا ثبت می کنند به این نکته توجه ندارند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.