افزودن نظر جدید

با سلام از آنجا که اهل حق به توحید و نبوت و معاد به عنوان ارکان و اصول دین اعتقاد دارند، در حکم کافر نیستند. ولی برخی عقاید آنها بنا بر متونشان اشکالاتی دارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.