افزودن نظر جدید

اين متن منطبق بر گفتار نورعلى الهى و سيد قاسم افضلى است . رهبرى اهل حق تا مدتى به عهده شاه ابراهيم و ميره بيگ بوده است نه كل خاندان شاه ابراهيمى و البته نظراتى هم از روى عدم آگاهى داده شده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.