افزودن نظر جدید

سلام shirin گرامی ؛ آنچه درباره ی هنجار هستی گفتید همان سنت الله است . فرقی ندارد . اما معجزات پیامبران : اولاً خورشید همیشه از مشرق طلوع و از مغرب غروب می کند . این هنجار هستی است . خلاف این هم در قرآن نیامده است . درباره دخل و تصرف در تکوین ، یعنی روال معمول چیزی را در چارچوب سنت الله ( هنجار هستی ) تغییر دادن ... ؛ اولاً اثبات آزمایشگاهی تنها راه اثبات حقایق نیست . معقولات عام تر و وسیع تر از آزمایش محسوسات اند. ثانیا اصل این مسئله - نمونه های ضعیف تر و عادی ترش - در شرایط آزمایشگاهی هم قابل اثبات است . مثلاً رفتارهای مرتاضان هندی یا شبیه به آنان . ثالثاً خداوند حاکم و گزارنده هنجار هستی است . اگر بخواهد آن را جابه جا و تغییر می دهد. رابعاً : موضوع مقاله : گئوش اوروان و زرتشت ، نمادی از فلسفه ی مزدیسنا
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.