افزودن نظر جدید

ناشناس جون ! به قول استاد چون زرتشت فکر می کرد جهان از روان گاو خلق شده برای همین مترجمین زرتشتی و ... بعضی هاشون روان گاو رو به روان جهان ترجمه کردن ! یه نیگا به بندهشن هم بنداز !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.