افزودن نظر جدید

این حرفها را میزنی و میگی شیعه هستی! همه باور می کنند!!!!! اما عثمان جایی برای دفاع نداره! وقتی ام المؤمنین او را «نعثل» می خواند و میگوید این نعثل (یهودی) را بکشید، دیگر با عمومات یک آیه قابل تطهیر نیست!!! همچنین اگر میگی (اول بفهمیم در مورد چه کسی صحبت میکنیم بعدش نظر بدیم!!) در مورد عمار هم باید چنین بگویی؛ وقتی عمار میگه، ما عثمان را در حالى كه كافر شده بود، كشتيم و پیامبر هم در مورد عمار گفته (عَمَّاراً مَعَ الحَقِّ وَالحَقُّ مَعَهُ يَدُورُ عَمَّارٌ مَعَ الحَقِّ اينَمَا دَارَ) جایی برای دفاع از عثمان باقی نمی ماند!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.