افزودن نظر جدید

با سلام بعضی از فرامین و دستورات الهی برای زمان و دوره خاصی در نظر گرفته میشوند و پس از مدتی با فرمان الهی دیگری منسوخ می گردد.ممکن است ازدواج با محارم (محارم از نظر اسلام و ...)در دین زرتشتی نیز چنین باشد.مثلا ازدواج یک مرد با دو زن که خواهر هستند .که حضرت یعقوب(ع)در یک زمان هر دو خواهر را به عنوان همسر در خانه داشت.ولی همین ازدواج از نظر اسلام مردود است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.