افزودن نظر جدید

با سلام کوروش وقتی بابل را فتح کرد (بدون جنگ و خونریزی) کسی را نکشت و چند هزار نفر که در زندان بودند آزاد کرد از جمله سموعیل نبی یکی از پیامبران یهودی و به او اجازه داد که دین خود را تبلیغ کند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.