افزودن نظر جدید

دوست عزیز، سلام برای درک حقیقت، نیاز نیست ما به همه مدعیان حقیقت گرایش پیدا کنیم، بلکه باید آنها با بشناسیم؛ اگر حقیقت بودند، به آنها ایمان می آوریم و اگر نبودند، خود را به آنها آلوده نمی کنیم. برای مثال برای شناخت حقیقت یک جریانی مانند بهائیت، خواندن پیشینه و آثارشان و اینکه چه ادعاهایی داشته اند و آیا به آن ادعاها پایبند بوده اند و از پس ادعا بر آمده اند یا نه، می تواند به ما برای شناخت آن جریان کمک کند. ما باید برای شناخت هر چیز، بدون تعصب یا گرایش به بررسی آن بپردازیم و در باره ادیان، بررسی کنیم که نشانه های الهی بودن ادیان چیست، آیا این جریانی که مدعی الهی بودن است، این نشانه ها را دارد یا نه؟ نشانه پیامبران الهی چیست، آیا این کسی که مدعی نبوت است، نشانه پیامبران را دارد یا نه؟ پس دوست عزیز، همانطور که ملاحظه فرمودید، برای شناخت نیاز به گرایش نیست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.