افزودن نظر جدید

نویسنده مینویس "حضرت صادق علیه السلام نوشته ای نشان می دهد که از املاء رسول اکرم صل الله علیه و آله بوده است، و ..." مگر رسول اکر م نوشتن میدانسته که املاء داشته باشدء
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.