افزودن نظر جدید

جناب ابولفضل... اين ترفندها قديمي شده است. لطفا با چهره واقعي خود نظر بدهيد. اينكه رستم فرخزاد با ایران چه کرد، در اين نوشتار با سند آمده است. اگر حرف منطقي براي گفتن داريد ميتوانيد بگوييد تا همه استفاده كنند. با تعصبات نژادپرستي و قوم‌گرايي نميتوان ديگران را به قضاوت‌هاي اشتباه وادار كرد. بهتر است در رفتار خود تجديد نظر كنيد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.