افزودن نظر جدید

این دستهای بیگانست که فرخزاد را خائن خطاب میکند ای مومن اگر او بدنبال ریاست بود پس چرا در میدان جنگ کشته شد چرا مثل برادرش فرار نکرد او فبل از مرگش کاملا سری در نامه ای به برادرش گفت نه علنی به مردم که همه چی به ضرر ماست کریستین سن همان کسی که میگوید خسروپر ویز خود را خدا خواند برادر من اونا اجنوی هستن تو باور نکن فردوسی در ان زمان نبوده این اعتقاد منه او هم از داستان های دیگران شاهنامه را تمام کرده مانند فرخزاد درتاریخ ایران نمونه است شواهدی هست که حتی او قسطنطنیه را هم گرفته چیزی که هیچ مورخی به ان اشاره نکرده ولی حیف که نمیشود ثابت کرد و همه بیشتر شواهد شخصیه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.