افزودن نظر جدید

همه دعوای اینجا سر خوب وبد بودنه؟ عزیزان خوب وبد بودن به قومیت ونژاد نیست . بلکه ریشه در فرهنگ خانوادگی وجامعه ی هست که در آن رشد میکنیم . در همه جای دنیا آدم خوب هست بدم هست. چرا مشکلات امروز رو به تاریخ پیوند میدهید . دیروز خوب یا بد گذشته فکر آینده باشید و رشد انسانیت در وجود خودمون.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.