افزودن نظر جدید

داستان احمقانه شتر عرب ها حتی معز هم نداشتن داستانی بسازن با واقعی تر جلوه کنه رستم زیر شتر البته از ادم های که توانای برنامه ریزی در قرن 21 رو نداری جای تعجب نیست باور کنندگان این داستان هم که دیگه هیچی شاید از سوسمار پایین تر
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.