افزودن نظر جدید

این هم از فردوسی در خصوص رستم فرخزاد بفرمود پور هرمزد راه بپیماید و برکشد با سپاه که رستم بدش نامو بیداربود خردمندو گرد و جهاندار بود در تمام کتاب های تاریخی و دوقرن سکوت هم رستم رو فردی حکیم و بزرگ میدونستند و نیاز به تعریف شما ها نداره
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.