افزودن نظر جدید

به عنوان یک ایرانی عزیزان رو به کنار گذاشتن تعصب دعوت میکنم. چون ایرانی هستیم دلیلی نداره تاریخ رو به صورت دروغ نقل کنیم. تعصب و تحجر رو باید کنار بذاریم. خیانت های رستم فرخزاد به ایران در جنگ قادسیه و قبل اون یک چیز واضح هست. و جای انکار نداره کسانی که انکار میکنند لطفاً جواب بدن : 1- اینکه رستم فرخزاد با ارتش تحت امر خود به تیسفون حمله کرد و ملکه ایران رو کشت و باعث تشدید بی نظمی و رخ دادن جنگ داخلی در کشور شد از دید عزیزان خیانت هست یا نیست ؟ 2- اختلاف و درگیری رستم فرخزاد با فیروزان بر سر قدرت رو چطور توجیه میکنید ؟ آیا این درگیری کهباعث تفرقه و شکاف در جامعه شد خیانت نیست ؟ 3- اگر رستم فرخزاد آدم درستی بود چرا در ماجرا قرقس مردم ایران علیه رستم فرخزاد شوریدند. 4- اقدام رستم فرخزاد در جمع کردن زنان خسرو ÷رویز و کتک زدن آنها و اعتراف گرفتن از ملکه های ایران که به نوعی تعدی و تجاوز جسمی و روحی به زنان دربار بود، از دید شما خیانت نیست؟ 5- اینکه رستم فرخزاد به مردم ایران اعلام کرد که قرار است ما از عربها شکست بخوریم و روحیه مردم را از بین برد خیانت هست یا نیست ؟! 6- اینکه رستم فرخزاد از فرمان شاه سر÷یچی کرد و اختلافات را بیشتر کرد خیانت هست یا نیست ؟ 7- اینکه خود رستم فرخزاد اعتراف میکند که به خاطر ریاست دست به این کارها زده خیانت هست یا نیست؟!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.