افزودن نظر جدید

من عربي از عشائر عرب خوزستان همه وجودم از كورش پرست و نژادپرستان متنفرم و از وجهه توهينها انتقام سختي از آنان ميگيريم . هرچه به ما توهين كنيد همانند نور بر چشمان خواب آلود است كه باعث بيداري و التفات ميشود. امت عرب خوزستان به يقظه رسيدند. كورش پرستان نژادپرستان به امت عربي توهين كنيد. به عربها توهين كنيد و بيشتر بيشتر توهين كنيد فحش بدهيد چون ما بيدارتر ميشويم و خواب آلودگان ما بيدار ميشوند. به ما توهين كنيد ولي بدانيد كه ما حركتي شروع كرديم كه و به زودي بر سرتان فرود مياييم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.