افزودن نظر جدید

در مورد پیامبری که در طول تاریخ بارها کتابش سوزانده شده پاره شده پیروانش قتل عام شدند شایسته نیست هر کس نظر بده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.