افزودن نظر جدید

معمولا در کشورهای سکولار هر فرد میتواند هر دینی که دوست دارد را پیروی کند و به هر شکلی که دوست دارد زندگی بکند حکومت کورش هم حاکمیتی سکولاری بود و در ان موبدان قدرت نداشتند ،پس هرکس ازادانه میتوانست قوانین زرتشت را زیر پا بگذارد و موبدی هم توانایی مجازات وی را نداشت ولی همه اشخاص میبایست قوانین به اصطلاح حقوق بشر کورش را رعایت میکردند برای مثال در کشور امریکا کشیشان قدرت سیاسی ندارند و یک شهروند به راحتی ضمن زیر پا گذاشتن قواتین مسیح حتی توانایی توهین به مسیح را هم دارد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.