افزودن نظر جدید

نظر علامه طباطبایی این است که کوروش ذوالقرنین بوده است در ضمن در چهار تفسیر قرآن آمده است که احتمالا کوروش ذوالقرنین بوده است همچنین شان نزول آیه ای که در مورد ذوالقرنین توضیح میدهد این است که اشخاصی که ممکن است یا یهودیان بوده اند یا قریشیان به واسطه یهودیان از پیامبر در مورد ذوالقرنین میپرسند و پیامبر آیات قرآن را ارائه میدهند تا پیامبر علم به کتب دیگر آسمانی را اثبات کند حال اینکه با مطالعه تورات میتوان به راهتی دریافت که ذوالقرنین تورات همان کوروش است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.