افزودن نظر جدید

سلام گرامی؛ مطمئناً کسی که سطح مطالعاتش از وبلاگهای خیال باف و متوهّم بالاتر نرفته، از این گفتار تعجب میکند و زبانش بند میآید. اما کسی که اهل پژوهش باشد به روشنی میداند که که در منشور کورش به صراحت از بت مردوک به عنوان خدای آسمانها و زمین یاد شده است و کورش آن بت را تقدیس میکند. ترجمۀ فارسی از متن اصلی بابِلی: پروفسور شاهرخ رزمجو ، بخش خاور میانه موزه بریتانیا : http://www.britishmuseum.org/pdf/cyrus_cylinder_translation_persian_v2.pdf
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.