افزودن نظر جدید

فکر نمی کنم حرف شما حرف درستی باشد .مسلمانان با هیچ قومی دشمنی ندارند که بخواهند آن ها را بکشند در ضمن در اسلام شروع کننده جنگ نباید مسلمانان باشند و مسلمان باید رعوف و مهربان باشند و...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.