افزودن نظر جدید

از ظاهر مقبره کوروش مشخصه که پیامبری کوروش در هیچ کتابی و از نظر هیچ علمائی تأیید نشده وگرنه مقبرشو از طلا میساختن ...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.