افزودن نظر جدید

شعار دادن کار ساده ای است. مخصوصاً شعار دروغ دادن است. در فلات ایران حفاری‌هایی شده و بت‌هایی نیز پیدا شده اند و امروز روشن است که در این سرزمین اقوام بت پرست وجود داشتند. گذشته از این، این مقاله مستند را بخوانید: کورش هخامنشی و پرستش بت مردوک (گوساله): https://www.adyannet.com/fa/comment/29705#comment-29705
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.