افزودن نظر جدید

این مطلب شما باید دارای رفرنس و منبع باشد، ولی در کتاب های تاریخی مانند تاریخ هخامنشیان، مطالبی بر مهرپرستی بعضی از پادشاهان هخامنشی وجود دارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.