افزودن نظر جدید

تکلیف خودتان را مشخّص بفرمائید: 1. قرآن توسّط روزبه ایرانی نوشته شده است؟ 2. قرآن توسّط محمّد نوشته شده است؟ 3. قرآن از اساطیرِ گذشته گرفته شده است؟ 4. قرآن از تورات و انجیل گرفته شده است؟ هر بار یکی از این موارد را می‌گویید، اینجاست که عجز و سفلگی در شما موج می‌زند و پراکنده‌گویی شما کمالِ دون‌همّتی و رذیلتِ شما را می‌رساند. Just Be Right!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.