افزودن نظر جدید

خوبه یکم شاهنامه بخونی عزیز کاوه که آهنگر بود اما طبق نظر تاریخدانان کوروش هیچ نسبتی با آهنگری نداشت حالا چه شباهتی بین کاوه و کوروش است که شما یکی می بینی معلوم نیست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.