افزودن نظر جدید

دزدیدن ارزش های پاترمی(ملی ) و میهنی ما و دست رو دست گزاشتن شما و همداستان بودن با دشمنان ما، چیز تازه ای نیست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.