افزودن نظر جدید

کوروش کبیربهترین مردتاریخ بودچه بخواین چه نخواین هرکی هرچی بگه مهم نیس توکتاب گینس توسردردانشگاهابزرگ اسم کوروش به عنوان بزرگترین ادم یادشده شماکی باشین درموردکوروش صحبت کنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.