افزودن نظر جدید

چه مطلب جالبی! به نظرم حذف شدن مطالب تاریخ بوسیله عقل، نوع جدید و آخرین روش برای شما و امثال شما هست. پس خلاصه این روش این است که هرجای از تاریخ را که به ضرر آیین زرتشت و کوروش هست را باید حذف کرد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.