افزودن نظر جدید

من شنیدم که وقتی پدرم کوروش توسط ماساگت های پست فطرت کشته شد، از آن منطقه آوردن و در پاسارگاد قرارش دادن، کسی می تواند بگوید، چند روز این انتقال جسد پدر ایران زمین طول کشیده؟ آخه باید خیلی سخت باشد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.