افزودن نظر جدید

اگر ممکن هست برای حرف و سخن خود که کوروش هیچ کشتاری را انجام نداده است، منبع معتبری معرفی کنید. چون دلایلی معتبر بر قتل عام مردم نینوا و ... توسط کوروش وجود دارد که بعد از بیان منبع توسط شما، آن منابع قرار داده می شود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.