افزودن نظر جدید

اگه من دست نشانده ی استعمار بودم نمیومدم خودم کوچیک کنم و با یه ادم حقیر و جاهلی مثل شماها بحث کنم اگه دست نشانده ی استعمار بودم الان سرهمتون رو سینه هاتون بود و ریشه ی وطن فروشی رو کنده بودم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.