افزودن نظر جدید

من میدونم کیم هویتم کاملا مشخصه آب اجداد من کاملا شناخته شد ه اند و تاریخ خاندان من کاملا مشخصه من تاریخ کشورم با تمام عیب و محسناتش میپذیرم این تویی که مجهوال الهویه هستی تویی که تاریخ کشور و اصل و نصبتو انکار میکنی و به یه مشت عرب سوسمار خور چنگ میزنی/ جدیدا هم که شاعر شدی پس این شعر رو به افتخارت میگم که حالشو ببری: آن کس که نداند و نداند که نداند درجهل مرکب ابدالدهر بماند" آن کس که نداند و نخواهد که بداند حیف است چنین جانوری زنده بماند!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.