افزودن نظر جدید

در بحث کردن، بیان این گونه موارد از طرف فردی که ادعایی دارد درست نیست و این یعنی به بن بست در کلام رسیدن!!! مطلبی هست بفرمایید لطفا
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.