افزودن نظر جدید

بغیر از کشور گشایی ها، چند مورد از کارهایی که کوروش برای ایران و مردم ایران انجام داده است را بیان کنید تا ما هم متوجه شویم!!! آخه هر موردی هست یا کشور گشایی بوده یا برای کمک به یهودیان!!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.