افزودن نظر جدید

در ضمن اشو زرتشت همانطور که در سخنانش پیداست ازادی و انتخاب ازاد انسان را در نظر میگرفت و همانطور که میبینید بسیار درست نظر داده است (ان هم 3700 سال پیش ... )
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.