افزودن نظر جدید

اولا که به چه دلیل حجاب را یک امر شخصی می دانی؟؟ حجاب یک امر اجتماعی است و به همه ی اجتماع مربوط است چون آثار و پیامد های آن اجتماعی است. اگر یک بیماری مسری در جامعه به وجود آید حتی اگر مورد ابتلا یک نفر باشد به همه ی اجتماع مربوط می شود در این جا کسی نمی گوید بیماری او شخصی است چون پیامدهای این بیماری اجتماعی است و اجتماع را فاسد می کند. جالبه که تو همون متنی هم که از اوستا آوردی اجتماعی بودن حجاب مشهود بود. اما در مورد اجباری بودن حجاب هر قانونی اجبار به همراه دارد آیا ممنوعیت سیگار کشیدن در اماکن عمومی برای فرد سیگاری اجبار به همراه ندارد؟ آیا او دوست ندارد این قانون وجود نداشته باشد؟ آیا اگر سیگار کشیدن در اماکن را اختیاری کنند دیگر هیچ سیگاری وجود نخواهد داشت؟؟!!! حرف عجیبی میزنی و خوش خیالی است که فکر کنی با اختیاری بودن حجاب همه با حجاب خواهند شد و فساد و غیره ریشه کن خواهد شد چنانچه با به قول شما اختیاری بودن حجاب در دین زرتشت بی ججابی در این دین ریشه کن نشده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.