افزودن نظر جدید

اگه جناب فرزین شما پست منو درست می خوانید متوجه می شد که اشاره من فقط به امریکا نبود به همه ی کشورهایی بود که اسلامی نیستند یعنی دین و مذهبی غیر از اسلام دارند. پس منظور ایدئولوژی حاکم بر این کشورها بود در برابر ایدئولوژی اسلام نه صرف یه کشور خاص
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.