افزودن نظر جدید

آقای فرزين دروغ ديگه بسه. اينقدر دروغ گفتيد كه آدم هيچ اعتماد به شما كورش پرستها نداره. دروغ گفتن در ذات كورش پرستها هست. شما ميگيد مخرب ترین چیز ممنوعیت اجباری کوچیکترین چیزهای ممکن هست! خوب اگر اينطور هست قتل هم آزاد باشه . عربده كشی آزاد باشه. هر چند عربده كشيدن و ظلم كردن و غارت ديگران برای كورش پرستان آزاد هست ولی اگر یه جوان اهل آذربايجان از حق خود دفاع كند با او سخت برخورد می كنند. چون ذات كورش پرستان اين هست كه دهن بقيه را ببنددن. اگر كمترين ممنوعيت هم مخرب باشه پس چرا به جوانان آذرايجان اجازه برگذاری رفراندوم استقلال ملی نمی دهيد كه بخواهند از چنگال كورش خونخوار آزاد شوند . شما خودتان عامل ممنوعیت و خفقان هستيد . شما چماقدار هستيد. پس دروغ نگو. دست تو و امثال تو رو شده و هرچه دروغ بگوييد فایده ندارد. سايت پايگاه فرق و مذاهب لطفا نظرم منتشر كن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.