افزودن نظر جدید

برادر من ... به اعتراف خودت همون بازدید 10 هزار نفری برای شخصیتی که(2500 سالسه است)که نه تبلیغ مذهبی براش میشه نه تبلیغ تلویزیونی و نه از ش بتی ساخته شده و.... نشان از محبوبیت این ادم دارد (حال بماند از اینکه بسیاری از طرفداران این حضرت بخاطر طولانی بودن این مسیر و ... شرایط رفتن برایشان میسر نیست) همین افراد بخاطر علاقه مندی به تاریخ کشورشون و مطالعه و اگاهی که دارن به زیارت قبر کوروش میرن ولی مردمی که به زیارت امامان شما میروند یه مشت افراد متعصب (مرده پرست) که برای خودشون از این ها (امامنتون)بتی ساخته اند و برای کسب روزی شفا و طلب امرزش از گناه و .... به ان اماکن میروند که دقیقا برابر با شرک است ... این جمعیت زیاد مرده پرست در برابر کسانی که بخاطر علاقه مندی و اگاهی به تاریخ کشورشان به بازدید منابع تاریخی میروند هیچند(همون افراد مرده پرست بخاطر احساس پوچی که دارند تا کربلا پیاده میروند ولی برای گذشتن از خیابان از پل عابر پیاده رد نمیشوند)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.